Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti CI, sro, so sídlom Zbýšov č. 1, 683 52, Slovenská republika, IČO: 25527126, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 30612 (ďalej len Správca), aby v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

akademický titul

meno a priezvisko

názov spoločnosti, IČO, DIČ

adresa fakturačná

adresa dodacie

telefónny kontakt

e-mail

 

Účel spracovania dát: Cenová ponuka, rozpočet, zmluva, objednávka, predaj tovaru a služieb, vrátane fakturačných a dodacích dokladov

Spracovávané osobné údaje: Akademický titul, meno a priezvisko, názov spoločnosti, IČO, DIČ, adresa fakturačná, adresa dodacie, telefónny kontakt, email

Doba uchovania osobných dát:Po dobu 2 rokov

Príjemcovia osobných dát sú: Pracovníci Správca, externí pracovníci dopravy, externý montážni pracovníci, externí pracovníci subdodávateľských firiem Správca, externá účtovná firma

Príjemcovia osobných dát môžu byť: Prípadne ďalšie poskytovatelia služieb, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:

 – vziať súhlas kedykoľvek späť

 – požadovať od Správca informáciu, aké moje osobné údaje spracúva

 – požadovať od Správca vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov

 – vyžiadať si u Správca prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť

 – požadovať od Správca vymazanie týchto osobných údajov

 – v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas, ktorý som prejavil / a svojim nižšie uvedeným podpisom. Som si vedomý / a, že súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na ci@ci.cz alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti CI, sro, so sídlom Zbýšov č. 1, 683 52, Slovenská republika, IČO: 25527126 s označením obálky OSOBNÉ ÚDAJE.

 

Chcem cenovú ponuku zadarmo pre môj projekt. Kliknite tu.